Allure

Allure

Allure - 29001

Thủy tiên có hơn 11 giống hoa với màu sắc phong phú: trắng, hồng, vàng, tím, đỏ cam và đa màu. Nhờ công nghệ tiên tiến và tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình sản xuất theo kế hoạch bán hàng, hoa được sản xuất và cung cấp quanh năm.

Hoa được phân loại A và B dựa vào số nụ hoa có thể nở trên một cành và chiều dài của thân. Hoa được gói giấy kính, mỗi bó 10 cành.
- Loại A: từ 4 nụ trở lên, chiều dài của thân khoảng 70cm
- Loại B: 3 nụ, chiều dài của thân từ 60 đếm 65cm

- Hoa Thủy Tiên có độ bền tối thiểu 10 ngày khi dùng với thuốc dưỡng hoa.
- Thị trường chính: Việt Nam, Úc, Nhật Bản